Campingområder for booking og drop-in

Vi åpner opp for booking av plasser fra og med mandag 27.april 2020!

På Beverøya har vi et antall plasser for camping som er bookbart, og noen områder som er åpent for drop-in. Dersom det er fullt på bookbart område, pleier det gå fint å få plass på drop-in dersom man ikke kommer så sent på dagen.

Det er mulig å forhåndsbestille uspesifisert plass innenfor et område hos oss. Du er da sikret en plass på et område. For å kunne booke må det bookes min.2 døgn. Booking gjøres via telefon , mail eller via web-bookingen.

Innsjekk for camping er fra kl 14:00 på forhåndsbookede plasser. Drop-in kan skje hele døgnet. Dersom ankomst etter kl 23, kontakt resepsjon på 35061881.

Utsjekk for camping er før kl 14:00

Børrestranda

På Børrestranda finner man 29 plasser på grus m/plen og avløp for kloakk og gråvann. Plassene har tilgang på strøm og vann i umiddelbarnærhet.

På booking er dette området delt inn i 3 soner:

-Børrestranda-Vannkanten (rød sone på områdekart)

-Børrestranda-Midtrabatten (grønn sone på områdekart)

-Børrestranda-Elvebredden (lyseblå sone på områdekart)

Se kart nederst på denne siden for merking.


Beverelva

Langs Beverelva finner vi fine plasser for camping på begge sider av kanalen. Dette er plasser på gress som er skilt av med hekker. Plassene har tilgang på strøm og vann i umiddelbarnærhet.

Booking for dette området er delt inn i 2 soner:

Beverelva-Sperrudside (lilla sone på områdekart)

Beverelva-Resepsjonsside (brun sone på områdekart)

Se kart nederst på denne siden for merking.


Resepsjonsområdet

I forkant av vårt resepsjonsbygg ligger det 6 plasser på asfalt m/plen. Plassene er delt inn med hekker og har tilgang på strøm og vann.

OBS! Enkelte av plassene på dette området er kun 7 m lange, opplys om lengde på enheten ved booking. 

(lyse grønn sone på områdekart)

Se kart nederst på denne siden for merking.

Teltplass på platå

Ved vår innerste badedam finner man platået. Her er det fine teltplasser som ligger på et forhøyet platå med fin utsikt utover hele plassen. Her er det tilgang på strøm og vann,samt kort avstand til toaletter.

Betalingsbetingelser ved forhåndsbooking:
Leien faktureres på forhånd med forfall tidligst 6 uker før ankomst. Skjer bestillingen mindre enn 10 dager før ankomst vil det ikke bli fakturert og du
betaler under oppholdet. Vi tar kontant, VISA og Mastercard. Gruppebestillinger har forfall 10 uker før ankomst. I noen tilfeller høst, vinter og vår tar vi ikke
forhåndsbetalt. Dersom du ikke har mottatt regning fra oss, betyr det at dere skal betale under oppholdet.

Avbestilling:
Kommer det noe i veien? Vennligst avbestill så tidlig som mulig slik at andre kan få glede av enheten.
Ved avbestilling inntil 14 dager (2 uker) før ankomst vil alle pengene bli refundert. Dersom avbestillingen kommer under 14 dager (2 uker) vil hele total
beløpet bli beholdt dersom vi ikke får leid ut enheten/enhetene. Dersom vi får leid ut vil du få hele beløpet refundert. Melder du ikke fra og uteblir beholdes hele
beløpet.
Gruppebestillinger har avbestillingsfrist 4 uker (28 dager) før ankomst. Avbestiller du mindre en 4 uker før ankomst vil hele beløpet
beholdes.

Campingområder for drop-in

Drop-in ved badedammer

På oversiden av badedammene har vi store områder for drop-in av telt, campingvogn og bobil. Disse områdene er ikke bookbare da dette er åpne gresssletter. Det er tilgang på vann og strøm i umiddelbarnærhet.Drop-in ved Sperrud Gård

På begge sider av gårdshuset vårt Sperrud Gård er det områder for drop-in med bobil, campingvogn eller telt. Det er tilgang på strøm og vann i umiddelbarnærhet.